Tarieven

De kosten van rechtsbijstand hangen af van diverse factoren. De belangrijkste factor is de vraag of u wel of niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Mr Mei behandelt ook familiezaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. U dient dan in ieder geval rekening te houden met een door u aan de advocaat te betalen eigen bijdrage en een deel van het griffierecht, het bedrag wat verschuldigd is aan de rechtbank voor een te voeren procedure. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u nagaan via de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Mocht u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan hanteert mr Mei een uurtarief van € 215,00 exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW. De werkzaamheden worden verricht op basis van de bestede tijd aan uw dossier. Het uurtarief wordt bij de intake of het 1e kennismakingsgesprek met u besproken. De aan uw dossier bestede tijd wordt nauwgezet bijgehouden en aan u verantwoord in de urenspecificatie die bij iedere declaratie wordt gevoegd.

Daarnaast worden voor u betaalde kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten voor aangevraagde uittreksels, de zogeheten verschotten, aan u doorberekend. In voorkomende gevallen is het mogelijk om gelet op uw persoonlijke financiële situatie nadere afspraken te maken, hetgeen zal worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Mediation wordt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand aangeboden.

In mediation zaken wordt in beginsel een tarief gehanteerd van € 200,00 exclusief 5% kantoorkosten en 21% BTW, waarvan beide partijen ieder 50% dient te dragen, tenzij partijen een andere verdeling afspreken.

In voorkomende gevallen kan in onderling overleg een afwijkend uurtarief worden afgesproken, hetgeen zal worden neergelegd in de mediationovereenkomst of opdrachtbevestiging.