Mediation

Indien u gezamenlijk de gevolgen van een echtscheiding of verbreken van een relatie wilt regelen, dan is mediation een methode om tot een voor beiden aanvaardbare oplossing te komen.

Wat is mediation? In een mediationtraject lossen de partners hun geschil zelf op onder begeleiding van een onafhankelijke derde; de mediator. De mediator brengt de twee partijen weer met elkaar in gesprek. In een oplossingsgerichte en vertrouwelijke sfeer werken alle partijen samen om tot een duurzame oplossingen te komen.

Mediation (ook wel scheidingsbemiddeling) verschilt van procederen, doordat er bij mediation geen rechter betrokken is. Bij procederen neemt een rechter beslissingen op basis van de standpunten van beide partijen.

Een mediator kijkt juist naar de belangen achter de standpunten en komt samen met beide partijen tot een oplossing. Mediation is nuttig als de communicatie verstoord is. Én als rechtstreeks onderhandelen belemmerd wordt door bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen.

Het traject van mediation bestaat uit een aantal gesprekken waarin de echtelieden of partners onder begeleiding van mr. W.W.P. Mei tot een gezamenlijke regeling ter beëindiging van het huwelijk of partnerschap komen.

Zodra er overeenstemming is bereikt, worden de afspraken vastgelegd in een convenant. Bij ondertekening van dit convenant hebben de echtelieden of partners definitieve afspraken gemaakt. In geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan mr Winston Mei als advocaat de formele beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap aanvragen bij de Rechtbank.

Veelal wordt in het kader van de echtscheiding van mediation gebruik gemaakt, maar ook andere kwesties op familierechtelijk gebied kunnen via deze weg worden opgelost. Mr. Mei begeleidt het onderhandelingsproces en geeft juridische en feitelijke informatie om echtelieden, partners of voormalige partners in staat te stellen een goede regeling te treffen.

Het voordeel van mediation ten opzichte van procederen is dat het doorgaans een goedkopere en snellere manier is om tot een oplossing en/of beëindiging van een geschil te komen. Bovendien valt dit te prefereren als er kinderen in het spel zijn. Strijd tussen de ouders, in geval van escalatie van het conflict, heeft een enorme negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen zodat ouders zich dienen in te spannen dat zoveel mogelijk te vermijden.